અખંડ સૌભાગ્યવતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અખંડ સૌભાગ્યવતી

વિશેષણ

 • 1

  પોતાના મરણ સુધી પતિ હયાત હોય તેવી સ્ત્રી.

 • 2

  [ટૂંકમાં અ૰.સૌ૰] સોહાગણના નામ આગળ મૂકવામાં આવતું વિશેષણ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પોતાના મરણ સુધી પતિ હયાત હોય તેવી સ્ત્રી.

 • 2

  [ટૂંકમાં અ૰.સૌ૰] સોહાગણના નામ આગળ મૂકવામાં આવતું વિશેષણ.