અંગદ શિષ્ટાઈ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગદ શિષ્ટાઈ કરવી

  • 1

    અંગદ પેઠે ચતુરાઈથી વાત સમજાવવી.