અગ્નિસાત્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગ્નિસાત્

અવ્યય

  • 1

    ભસ્મસાત્; અગ્નિ ભેગું થાય તેમ.