અગસ્ત્યઋષિના વાયદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગસ્ત્યઋષિના વાયદા

  • 1

    લાંબાને ન પાળવાના એવા-ખોટા વાયદા.