અંગારો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગારો ઊઠવો

  • 1

    કુલાંગાર નીવડવું; કપૂત પાકવો ('દીવો ઊઠવો'નું ઊલટું).