અગિયારશ ભાંગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અગિયારશ ભાંગવી

  • 1

    (ખાઈને) અગિયારશનું વ્રત કે ઉપવાસ ભંગ કરવાં.