અંગ રહી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ રહી જવું

  • 1

    શરીરનું અંગ જકડાઈ ને ખોટકી પડવું.

  • 2

    અંગને લકવો થવો.