અઘયણી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘયણી આવવી

  • 1

    સીમંતનો પ્રસંગ આવવો.