અઘરણિયાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘરણિયાત

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અઘરણીવાળી સ્ત્રી.

અઘરેણિયાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘરેણિયાત

વિશેષણ

  • 1

    ઘરેણિયાત નહિ એવું; પોતાની માલિકીનું.