ગુજરાતી

માં અઘરણિયાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઘરણિયાત1અઘરેણિયાત2

અઘરણિયાત1

વિશેષણ

  • 1

    અઘરણીવાળી સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં અઘરણિયાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઘરણિયાત1અઘરેણિયાત2

અઘરેણિયાત2

વિશેષણ

  • 1

    ઘરેણિયાત નહિ એવું; પોતાની માલિકીનું.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અઘરણીવાળી સ્ત્રી.