અઘાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘાત

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો અગાધ; ગાધ નહિ તેવું; અતિ ઊંડું; ગંભીર.