અચરજ પામવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અચરજ પામવું

  • 1

    આશ્ચર્ય થવું-ઊપજવું. દા.ત.તે અચરજ પામ્યો, તેને અચરજ થયું.