અટકમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અટકમાં લેવું

  • 1

    કેદ પકડવું.