અડદિયા છાંટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડદિયા છાંટવા

  • 1

    અડદ છાંટવા; મંતરવું.

  • 2

    અડદ દેખાડવા; નસાડવા પેરવી કરવી.