અડધી રાતે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડધી રાતે

  • 1

    કથોલે કે ભારે અગવડને વખતે.