અડ્યું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડ્યું રહેવું

  • 1

    અટકવું, રોકાઈ જવું, આગળ ન ચાલવું.

  • 2

    અડયા રહેવું.