અડસટ્ટો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડસટ્ટો કાઢવો

  • 1

    અંદાજ જોવો; શુમારે કેટલું તે તપાસવું.