અણમીંચ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણમીંચ્યું

વિશેષણ

  • 1

    મીંચ્યા વિનાનું; ઊઘાડું.

અણમીચ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણમીચ્યું

વિશેષણ

  • 1

    મીંચ્યા વિનાનું; ઊઘાડું.