અણિ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણિ કાઢવી

  • 1

    (છોલી કે ઘસીને) અણીદાર કરવું.