અણિ ચૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણિ ચૂકવી

  • 1

    ખરી કટોકટી કે લાગનો વખત વીતવો; કટોકટીમાંથી બચવું કે લાગ ન સાધવો.