અણી સાચવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણી સાચવવી

  • 1

    ખરી કટોકટી કે લાગના વખતે મદદગાર થવું કે ખપમાં આવવું.