ગુજરાતી

માં અતટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અતટ1અતૂટ2

અતટ1

વિશેષણ

  • 1

    કિનારા વિનાનું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં અતટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અતટ1અતૂટ2

અતૂટ2

વિશેષણ

  • 1

    અખંડ; સળંગ.

  • 2

    તોડયું તૂટે નહિ એવું.

મૂળ

અ+તૂટવું