અંત્યગમન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંત્યગમન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    શ્રેષ્ઠ વર્ણની સ્ત્રીનો કનિષ્ઠ વર્ણના પુરુષ સાથેનો સંબંધ.