અંતરજકાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરજકાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દેશની અંદર આવતા માલ ઉપર લેવાતી જકાત.