અંતરર્વ્યાધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરર્વ્યાધિ

પુંલિંગ

  • 1

    અંતરમાં હાડમાં થયેલો રોગ.