અંતરવૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરવૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતઃકરણની ઇચ્છા; મનોભાવ.

અંતર્વૃત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતર્વૃત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતરવૃત્તિ.