ગુજરાતી

માં અંતરવૃત્તિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરવૃત્તિ1અંતર્વૃત્તિ2

અંતરવૃત્તિ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતઃકરણની ઇચ્છા; મનોભાવ.

ગુજરાતી

માં અંતરવૃત્તિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અંતરવૃત્તિ1અંતર્વૃત્તિ2

અંતર્વૃત્તિ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંતરવૃત્તિ.