અંતરાય પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતરાય પડવો

  • 1

    વિઘ્ન થવું; વચ્ચે રોકાણ કે અડચણ આવવી.