અંતર ભાંગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતર ભાંગવું

  • 1

    વચ્ચેનું અંતર ઓછું કરવું; વધુ મળતું કે નજીક થવાય એમ કરવું.