અંતિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંતિયાં કરવાં

  • 1

    ખિજાઈ કે કાયર થઈને છાંછિયાં કરવાં.

  • 2

    મરણિયા થઇને વર્તવું.