અથાણું નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અથાણું નાખવું

  • 1

    અથાણું કરવું; અથાવા માટે મૂકવું.