અદૂગડું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અદૂગડું રાખવું

  • 1

    અદૂગડું રહે એમ કરવું; જંપવા ન દેવું.