અદૃષ્ટપૂર્વ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અદૃષ્ટપૂર્વ

વિશેષણ

  • 1

    પૂર્વે નહિ દેખાયેલું; અપૂર્વ; તદૃન નવીન.