અધ્ધર લણવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધ્ધર લણવું

  • 1

    ઊભે છોડે કણસલાં લણવાં.