અધપડિયાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધપડિયાળી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અડધી મીંચેલી.

  • 2

    મસ્તી ભરેલી (આંખ).