ગુજરાતી

માં અધાધુંધીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધી1અધાધૂંધી2અંધાધૂંધી3

અધાધુંધી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

ગુજરાતી

માં અધાધુંધીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધી1અધાધૂંધી2અંધાધૂંધી3

અધાધૂંધી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

ગુજરાતી

માં અધાધુંધીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અધાધુંધી1અધાધૂંધી2અંધાધૂંધી3

અંધાધૂંધી3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અરાજકતા; અતિશય અવ્યવસ્થા.

મૂળ

हिं. म. अंधाधुंध