અધિયારી સારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અધિયારી સારવી

  • 1

    નકામી માથાઝીક કરવી; વગર લાભની નકામી પંચાતમાં પડવું.