અનેકત્વદોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકત્વદોષ

પુંલિંગ

  • 1

    અનેકત્વના દોષનો પ્રસંગ.