અનુકરણવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુકરણવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    કલા એ અનુભવનું અનુકરણ છે એવો વાદ.