અનુકરણશબ્દ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનુકરણશબ્દ

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    'ધબધબ', 'બડબડ' ઇત્યાદિ જેવો અનુકરણનો-રવાનુકારી શબ્દ.