અનેકસરકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકસરકાર

  • 1

    'કોએલિશન ગવર્નમેન્ટ'.