અનૂતનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનૂતનું

  • 1

    હરામ મળવું; ખરી કમાણીનું ન હોવું.