અન્નદાતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અન્નદાતા

વિશેષણ

  • 1

    ખાવાનું આપનાર.

  • 2

    આશ્રય આપનાર.