અનાત્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાત્મવાદી

વિશેષણ

  • 1

    અનાત્મવાદને લગતું કે તેમાં માનનાર.

પુંલિંગ

  • 1

    અનાત્મવાદને લગતું કે તેમાં માનનાર.