અનાત્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનાત્મવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    અનાત્મવાદને લગતું કે તેમાં માનનાર.