અનીશ્વરવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનીશ્વરવાદી

વિશેષણ

  • 1

    અનીશ્વરવાદને લગતું કે તેમાં માનનારું.

પુંલિંગ

  • 1

    અનીશ્વરવાદને લગતું કે તેમાં માનનારું.