અનેકગુચ્છી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અનેકગુચ્છી

વિશેષણ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    અનેક ગુચ્છવાળું.