ગુજરાતી

માં અપેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અપેખ1અપંખ2

અપેખ1

વિશેષણ

  • 1

    અદૃશ્ય.

મૂળ

અ+પેખવું

ગુજરાતી

માં અપેખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અપેખ1અપંખ2

અપંખ2

વિશેષણ

  • 1

    પાંખ વિનાનું.

મૂળ

अ +પંખ