અપ્રસ્તુતપ્રશંસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા

સ્ત્રીલિંગ

કાવ્યશાસ્ત્ર
  • 1

    કાવ્યશાસ્ત્ર
    અપ્રસ્તુતના વર્ણનથી પ્રસ્તુત સૂચવતો અલંકાર.