અપરાવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપરાવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નામરૂપાત્મક વિદ્યા; બ્રહ્મવિદ્યા સિવાયની વિદ્યા.