અપીલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અપીલ કરવું

  • 1

    હૃદયમાં ઊતરે, અસર થાય તેમ વીનવવું.