અભોગ વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અભોગ વાળવો

  • 1

    કવિનામવાળી છેલ્લી કડી પૂરી કરવી.

  • 2

    પૂરું કરવું.