અમલમાં લાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અમલમાં લાવવું

  • 1

    નો અમલ ચાલુ કરવો.